Katalizator zawiera w swojej budowie substancje chemiczne (katalizatory), które pobudzają zawarte w spalinach substancje do reakcji ze sobą, same nie zużywając się. Odpowiedni dobór substancji katalitycznych powoduje, że w wyniku takich wymuszonych reakcji powstają związki chemiczne mniej (lub wcale) nie uciążliwe dla środowiska (np. z tlenku węgla powstaje dwutlenek węgla).
W ofercie firmy znajduje się szeroki katalizatorów ceramicznych zarówno metalowych jak i ceramicznych. W tym zakresie zakład współpracuje bezpośrednio z producentem, firmą IMI z Kalisza, wytwarzającą katalizatory na bazie technologii amerykańskiej.